fbpx

SENARAI HARGA

SISTEM AKAUN MUDAH - komprehensif

Mempunyai menu input berikut

 • Jualan
 • Perbelanjaan
 • Belian Stok
 • Pindahan
 • Ambilan

Mempunyai menu data analisis berikut

 • Dashboard
 • Aliran tunai
 • Profit & lost
 • Penyata pendapatan
 • Kunci kira-kira
 • Stok level
 • Analisis jualan

Rekod aset / hutang

 • Aset
 • Penghutang dagangan
 • Penghutang lain
 • Pemiutang dagangan
 • Pemiutang lain

RM249

RM149SISTEM AKAUN MUDAH - komprehensif

(DENGAN FUNGSI TRACKING PRESTASI AGEN)

Mempunyai menu input berikut

 • Jualan (biasa)
 • Jualan ( agen )
 • Perbelanjaan
 • Belian Stok
 • Pindahan
 • Ambilan

Mempunyai menu data analisis berikut

 • Dashboard
 • Prestasi belian (agen)
 • Aliran tunai
 • Profit & lost
 • Penyata pendapatan
 • Kunci kira-kira
 • Stok level
 • Analisis jualan

Rekod aset / hutang

 • Aset
 • Penghutang dagangan
 • Penghutang lain
 • Pemiutang dagangan
 • Pemiutang lain

RM349


© 2022 Sistem Akaun Mudah